AXIL SLOVAKIA s. r. o. je spoločnosť založená profesionálnym tímom obchodníkov s dlhoročnými skúsenosťami na kapitálovom trhu. Na základe našich skúsenosti vieme efektívne reagovať na vývoj na kapitálovom trhu a byť spoľahlivým partnerom pre svojich klientov. Obchodovanie sprostredkovávame prostredníctvom najmodernejších systémov a zabezpečujeme komplexné investičné služby.

VIAC
  • Prezentuj a objavujPrezentuj a objavuj
    nové možnosti
  • Komunikuj so zákazníkmi
    a staraj sa o nich
  • Vzdelávaj sa vo financiách
    a jazykoch
About Us

Kariéra

Začnite svoju kariéru u nás a naučte sa niečo o medzinárodných kapitálových trhoch a predaji. Potrebujete iba odvahu a skúsenosti získate u nás.

ZAČAŤ KARIÉRU

Naše produkty

Prostredníctvom našich partnerov zabezpečujeme pre našich klientov obchodovanie na najvýznamnejších svetových akciových trhoch v USA, Európe alebo Ázii. Vďaka širokému portfóliu našich produktov vieme adekvátne reagovať na aktuálny vývoj na kapitálovom trhu a tým zabezpečiť požiadavky aj náročnejších klientov.

About Us

Akcie

Obchodovanie akcií sprostredkovávame prostredníctvom najmodernejších systémov cez platformu MT5. Nová éra technológií poskytuje online obchodovanie akcií, stačí len internetové pripojenie a svoje pokyny môžete zadávať cez mobil, počítač alebo tablet.

Brokerage

Brokerage zastrešuje služby profesionálneho brokera, ktorý za Vás bude Vami zadané obchody realizovať. Prijatie pokynu a postúpenie k obchodníkovi na realizáciu nákupu alebo predaja na príslušnej burze. Nakoľko priamo na burzu môže vstupovať iba člen burzy, ktorý ma povolenie.

Podielové fondy

Investovanie do podielových fondov je určené pre investorov s rôznymi očakávaniami výnosov a poskytuje investorom diverzifikáciu rizika. Výhodou investovania do podielových fondov je investícia aj s nižšími finančnými čiastkami. Investovať možno pravidelne alebo jednorazovo.

Dlhopisy

Dlhopisy predstavujú dlžobný cenný papier, ktorý slúži ako potvrdenie o pôžičke peňazí, poskytnutých investorom vydavateľovi dlhopisu. Investovanie do dlhopisov predstavuje jednu z bezpečnejších foriem uloženia financií s potenciálnym vysokým percentom výnosnosti a s pevne určenou lehotou splatnosti.

Riadené portfóliá

Je voľba aktívneho investovania pre klientov, ktorý nemajú potrebné investičné skúsenosti. Naši investiční špecialisti vyhľadajú príležitosti namiesto vás. Výhodou je možnosť investovať do širokého množstva aktív na svete, tak aby bolo dosiahnuté čo najvyššie zhodnotenie.

** Investovanie do finančných nástrojov je spojené s rizikom a keďže hodnota investícií ako aj výnosy z nich môžu rásť aj klesať, nie je návratnosť počiatočnej investovanej čiastky zaručená. Nie každý finančný nástroj je vhodný pre každého investora, niektoré nástroje vyžadujú zvýšené poznatky a skúsenosti v oblasti finančného trhu, aby bolo možné správne posúdiť ich podstatu a riziká z nich vyplývajúce.
Sme samostatný finančný agent licencovaný Národnou bankou Slovenska.OVERIŤ